Home Tags Gaelic Language Plan

Tag: Gaelic Language Plan

Consultation on draft Gaelic Education Plan

0
Tha an Dreachd Plana Gàidhlig aig Foghlam Alba airson 2020-2025 a-nis ri fhaighinn airson co-chomhairleachadh poblach. Bidh an dreachd plana fosgailte airson bheachdan bho 19 Dàmhair 2020 gu 29 Samhain 2020.Tha Gayle Gorman, Àrd-neach-sgrùdaidh na Banrigh...

Edinburgh filmmaker shortlisted for Gaelic awards

1
http://www.youtube.com/v/LsngiHDtPmg?version=3&hl=en_US Edinburgh author and screenwriter, Alison Lang, has been shortlisted for three awards in the Gaelic film competition, FilmG. Taistealachd – which translates as “Pilgrimage” – is up for best student film, best performance, and best...

www.blackwells.co.uk

The Edinburgh Reporter Newsletter

Sign up to receive all the latest news from The Edinburgh Reporter direct to your inbox.